درباره رژیم آنلاین

رژیم آنلاین: چند تا امتیاز خوشمزه

آغازین گام انسان هنگام ورود به این جهان بیکران، وجود داشتن است؛ بودن.

و برای این بودن، زیبا، شاداب و باطراوت بودن، باید روان و جانی زیبا و شاداب، باطراوت و تندرست داشت.

زیست مایه ما، تندرستی ماست و نقش اصلاح سبک زندگی برای دستیابی به این زیست مایه، در دنیای مدرن امروز بر کسی پوشیده نیست.

هدف رژیم آنلاین

رژیم های ما

اندیشه و نگاه رژیم آنلاین فراتر از تناسب اندام و کنترل وزن بوده و در شرایط ویژه نیز به صورت تخصصی و دانش محور در کنار شماست؛ شرایطی مانند دوران های مختلف زندگی شامل:

برنامه غذایی مناسب برای بیماران کلیوی

رژیم کاهش و افزایش وزن

رژیم دیابت

رژیم سندرم متابولیک

رژیم مادر و کودک

رژیم اختلالات کلیوی

Depression and mood disorders

رژیم افسردگی و اختلالات خلقی

رژیم آنلاین را در اینستاگرام دنبال کنید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید